Berita Muslim Sahih

MENGENAL ISLAM LEBIH DEKAT DENGAN SEGALA KENYATAAN YANG ADA

Bab III

[DAFTAR ISI] | [Bab II] [Bab IV]

BAB III

Peperangan di Masa Awal Negara Islam

Jumlah peperangan di masa awal Negara Islam adalah banyak. “Ibu dari Segala Sumber Literatur Islam” menjabarkan dengan detail setiap perang. Untuk menghindari detail² mengerikan, maka kucantumkan daftar perang keji yang dilakukan Muhammad dan umatnya. Muhammad berkata, “Aku telah diperintahkan untuk memerangi orang² sampai mereka berkata “tiada illah lain selain Allâh dan Muhammad adalah Rasul Allâh”, melakukan sholat, dan bayar zakat. Jika mereka melakukan itu, maka nyawa dan harta mereka selamat.” (Sahih Muslim, #0033, dan Sahih al-Bukhari, volume 1, #387).

Ini adalah isi surat Nabi Muhammad pada Julanda bersaudara yang disampaikan oleh utusan Nabi yakni ‘Amr bin al-‘As al-Sahmi dan Abu Zaid al-Ansari:

Damai beserta dia yang mengikuti jalan yang benar! Aku memanggil kau untuk memeluk Islam. Terimalah panggilanku, dan kau tak akan dilukai. Aku adalah Rasul Allâh bagi umat manusia, dan dunia harus bebas dari para pengacau. Jika kau menerima Islam, aku akan beri kau kekuasaan. Tapi jika kau menolak Islam, kekuasaanmu akan hilang, kuda²ku akan bertambat di daerahmu dan nubuatku akan terjadi terhadap kerajaanmu.

 • 623 – Perang al-Nakhala
 • 623 – Perang Waddan
 • 623 – Perang Safwan
 • 623 – Perang Dul-Ashir
 • 624 – Muhammad mulai menyerang kafilah², suku² Arab dan Yahudi
 • 624 – Perang Badr
 • 624 – Perang Bani Salim
 • 624 – Perang Zee Amr
 • 624 – Perang Bani Qainuqa
 • 624 – Perang Sawiq
 • 624 – Perang Ghatfan
 • 624 – Perang Bahran
 • 625 – Perang Uhud
 • 625 – Perang Dumatul Jandal.
 • 625 – Perang Humra-ul-Asad
 • 625 – Perang Banu Nudair
 • 625 – Perang Dhatur-Riqa
 • 626 – Perang Badru-Ukhra
 • 626 – Perang Banu Mustalaq
 • 627 – Perang Parit/Khandaq
 • 627 – Perang Ahzab
 • 627 – Perang Bani Quraiza
 • 627 – Perang Bani Lahyan
 • 627 – Perang Ghaiba
 • 627 – Perang Khaibar
 • 628 – Perang Humain.
 • 628 – Muhammad menandatangani Perjanjian Hudaybiyah dengan suku Quraish.
 • 630 – Muhammad menaklukkan Makka.
 • 630 – Perang Hunayn
 • 630 – Usaha menyerang Tabuk
 • 632 – Muhammad wafat
 • 632 – Abu-Bakr, Kalifah pertama, bersama dengan Umar, Kalifah kedua, meneruskan penyerangan militer untuk menaklukan Arabia di bawah Islam.
 • 633 – Perang Oman
 • 633 – Perang Hadramaut
 • 633 – Perang Kazima
 • 633 – Perang Walaja
 • 633 – Perang Ulleis
 • 633 – Perang Anbar
 • 634 – Perang Basra
 • 634 – Perang Damascus
 • 634 – Perang Ajnadin
 • 634 – Kalifah Abu Bakr wafat. Umar Ibn al-Khattab jadi Kalifah kedua
 • 634 – Perang Namaraq
 • 634 – Perang Saqatia
 • 635 – Perang Jembatan
 • 635 – Perang Buwaib
 • 635 – Penaklukan Damascus
 • 635 – Perang Fahl
 • 636 – Perang Yermuk
 • 636 – Perang Qadsiyia
 • 636 – Penaklukan Madain
 • 637 – Perang Jalula
 • 638 – Perang Yarmouk
 • 638 – Tentara Muslims menaklukan tentara Romawi dan masuk ke Yerusalem
 • 638 – Penaklukan Jazirah
 • 639 – Penaklukan Khuizistan dan Usaha Menyerang Mesir
 • 642 – Perang Sinar di Persia
 • 643 – Penaklukan Azarbaijan
 • 644 – Penaklukan Fars
 • 644 – Penaklukan Kharan.
 • 644 – Umar dibunuh. Uthman Ibn ‘Affan jadi Kalifah ketiga
 • 647 – Penaklukan pulau Cypress
 • 648 – Perang terhadap Byzantium
 • 651 – Perang Naval melawan Byzantium.
 • 654 – Islam menyebar ke Afrika Utara
 • 656 – Uthman dibunuh. Ali jadi Kalifah keempat
 • 658 – Perang Nahrawan
 • 659 – Perang Mesir
 • 661 – Ali dibunuh
 • 662 – Mesir jatuh dalam kekuasaan Islam
 • 666 – Sisilia diserang Muslim
 • 677 – Pengepungan atas Constantinople
 • 687 – Perang Kufa
 • 691 – Perang Deir ul Jaliq
 • 700 – Perang Afrika Utara
 • 702 – Perang Deir ul Jamira
 • 711 – Muslim menyerang Gibraltar
 • 711 – Penaklukan Spanyol
 • 713 – Penaklukan Multan
 • 716 – Perang Konstantinopel
 • 732 – Perang Tours di Perancis
 • 740 – Perang Nobles.
 • 741 – Perang Bagdoura di Afrika Utara
 • 744 – Perang Ain al Jurr.
 • 746 – Perang Rupar Thutha
 • 748 – Perang Rayy.
 • 749 – Perang Isfahan
 • 749 – Perang Nihawand
 • 750 – Perang Zab
 • 772 – Perang Janbi di Afrika Utara
 • 777 – Perang Saragossa di Spanyol

PEPERANGAN NEGARA NABI SETELAH KAFILAH UTHMAN

 • 656 – Uthman dibunuh. Ali ibn Abi Talib menjadi Kalifah keempat.
 • 656 – Perang Onta. (Tentara Ali vs. tentara Aisyah).
 • 657 – Ali memindahkan ibukota dari Medina ke Kufa di Iraq, 170 km sebelah selatan Baghdad.
 • 657 – Perang Siffin
 • 658 – Perang Nahrawan.
 • 659 – Mesir ditaklukkan oleh Muawiyah I.
 • 660 – Ali menguasai kembali Hijaz dan Yemen dari kekuasaan Muawiyah. Muawiyah I mengumumkan sebagai Kalifah di Damascus.
 • 661 – Ali dibunuh. Digantikan oleh anaknya Hasan bin Ali dan pengikutnya. Muawiyah jadi satu²nya Kalifah.
 • 662 – Muslim Kharijit memberontak
 • 666 – Penyerangan atas Sicily
 • 670 – Maju terus ke Afrika Utara. Uqba bin Nafe menemukan kota Qairowan di Tunisia. Penaklukan atas Kabul.
 • 672 – Penaklukan kota Rhodes. Penyerangan atas Khurasan.
 • 674 – Tentara Muslim menyebrang ke Oxus. Bukhara menjadi negara kapal.
 • 677 – Penaklukan Samarkand dan Tirmiz. Pengepungan atas Konstantinopel.
 • 680 – Muawiyah wafat. Yazid I jadi Kalifah.
 • 680 – Perang Karbala dan Husayn bin Ali dibunuh.
 • 682 – Dari Afrika Utaram Uqba bin Nafe menyebrang samudra Atlantis dan diserang tiba² dan dibunuh di Biskra. Muslim meninggalkan Qairowan dan mundur ke Burqa.
 • 683 – Yazid wafat. Muawiya II jadi Kalifah.
 • 684 – Abd Allah ibn Zubayr mengumumkan diri sebagai Kalifah di Mekah. Marwan I jadi Kalifah di Damaskus. Perang Marj Rahat.
 • 685 – Marwan I wafat. Abd al-Malik jadi Kalifah di Damaskus. Perang Ain ul Wada.
 • 686 – Mukhtar mengumumkan diri sebagai Kalifah di Kufa.
 • 687 – Perang Kufa antara pasukan Mukhtar and Abd Allah ibn Zubayr. Mukhtar dibunuh.
 • 691 – Perang Deir ul Jaliq. Kufa jatuh ke tangan Abdul Malik.
 • 692 – Mekka jatuh. Kematian ibn Zubayr. Abdul Malik jadi satu²nya Kalifah
 • 695 – Muslim Kharijite memberontak di Jazira dan Ahwaz. Perang Karun. Penyerangan atas Kahina di Afrika Utara. Tentara Muslim lagi² mundur ke Barqa. Tentara Muslim memasuki Tranoxiana dan menduduki Kish.
 • 700 – Penyerangan terhadap kaum Berber di Afrika Utara.
 • 711 – Muslim mulai menaklukan Sindh di Afghanistan.
 • 717 – Muslims berusaha menguasai ibukota Byzantium dan gagal.
 • 732 – Di Perang Poitiers, serangan Islam ditahan di Perancis, tapi terus masuk ke Asia dan Afrika.

[DAFTAR ISI] | [Bab II] [Bab IV]

[Download eBook]

%d blogger menyukai ini: